01.05.2010

Instalace Django na Ubuntu

Django je framework napsaný pro python. V článku se zabývám instalací ze subversion na Ubuntu.

Nejprve si stáhneme django z repozitáře, uložíme do složky django a spustíme instalaci. Nedoporučuji stahovat přímo trunk, který je vývojový a obsahuje často chyby. Na adrese http://code.djangoproject.com/svn/django/tags/releases/ lze vybrat poslední stabilní verzi.

svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/ django
cd django
sudo python setup.py install

Pro práci s databází postgreSQL je potřeba doinstalovat balíček pro python:

sudo apt-get install python-psycopg2 

Pro práci s databází mySQL je potřeba doinstalovat balíček pro python:

sudo apt-get install python-mysqldb

Další možností je nainstalova správce balíčku pro python "pip". Pomocí něj lze instalovat i jednotlivé moduly pro Django.

sudo apt-get install python-pip
#for debian: apt-get install python-setuptools
pip install django

Aktualizace balíčků prostředníctvím utilitky pip je možné učinit následujícím příkazem:

pip freeze |sed -ne 's/==.*//p' |xargs pip install -U --

V případě že byste chtěli přejít na staší či novější verzi Djanga, je nejprve nutné odinstalovat původní verzi a to jednoduchým smazáním ze složky site-packages.

# pro debian cd /usr/lib/python2.5/site-packages/
cd /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/
sudo rm -r django/

Tento způsob lze taky použít v případě odinstalování djanga ze systému.