Životopis

Ing. Pavel Studeník

Narozen ve Zlíně 1987

Vzdělání

  • Gymnasium Jana Pivečky ve Slavičíně ( 1998 – 2006 )
  • Vysoké učení technické v Brně - Informační technologie ( 2006 – 2010 )
  • Vysoké učení technické v Brně - UPGM ( 2010 – 2014 )

Pracovní zkušenosti

  • Založení živnosti a vznik varhoo.cz ( 2009 )
  • Programátor php pro websites.cz ( 2009 – 2011 )
  • QE v RedHat jako INTERN ( 2011 - 2013 )
  • Externí spolupráce na QE pro videoflot.com ( 2014 )
  • Associate QE in Red Hat ( od 2013 )

Projekty

Geekcode

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GCS d-(--)> s(-): a- C+++$ UBL++>$ P+(++) L+++$ E---? W++$ !N* o-- K-- !w--- 
O- !M-- !V- PS+ PE+ Y PGP+ t- !5- !X !R tv- b++ DI+++ D+ G e++ h- r- y+**
------END GEEK CODE BLOCK------