25.11.2012

Instalace Java Oracle/Sun na Ubuntu (Firefox)

Od Ubuntu 10.4 není Java od Sun (nyní Oracle) v základních repozitářích Ubuntu pro webový prohlížeč. Nejedná se však o příliš složitý problém, protože u většiny věcí funguje alternativní balíček java-sdk.

Pokud používáte vyšší verzi Ubuntu (od verze 12.x), tak návod naleznete ve spodnější části tohoto blogu. První část se věnuje ještě staršímu způsobu instalace.

Balíčky Java Sun byly přesunuty do repozitáře partnerů. A tak je pro jejich instalaci nezbytné povolení partnerských repozitářů Správa aktualizací -> Nastavení -> Ostatní software. Alternativní balíčky Java SDK fungují většinou správně, ale ne vždy. V mém případě je důvodem internetové bankovnictví mojebanka od KB.

Pak už stačí jen balíčky nainstaloval příkazem

 sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-jre sun-java6-plugin

Po instalaci balíčků spustíme následující příkaz, který nám nastaví instalovanou javu jako výchozí

sudo update-java-alternatives -s java-6-sun

Restartujeme prohlížeč a zkontrolujeme pluginy, zda je plugin pro javu načten. To protovede v případě firefoxu zadaním adresy "about:plugins" do prohlížeč. Na stránce bychom měli vidět infomace o nainstalovaném pluginu např. "Java(TM) Plug-in 1.6.0_18".

Instalace Java 7 Oracle na Ubuntu 12.10

Způsob instalace Javy od Oraclu se podle s časem komplikuje a občas je opravdu nezbytné použít právě verzi od Oraclu. Mým důvodem je Internetové bankovnictví od KB (mojebanka), které bohužel uplně 100% nefunguje přihlášení pomocí OpenJDK. Našel jsem repozitář který obsahuje instalaláto pro Oracle Java a stačí si jej pouze přidat do systému.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Instalace pak vypadá následovně:

sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java7-installer

V případě že máte nainstalové obě dvě Javy, tak je v hodné jednu odinstalovat nebo použít příkaz (ten mi bohužel ne vždy funguje, tak aby se mi preferovaná Java vždy spouštěla) :

sudo update-java-alternatives -s java-7-oracle