02.04.2012

Instalace ovladačů pro Kinect Ubuntu/Fedora

Instalace otevřených ovladačů freenect pro senzor Kinect od MIcrosoft.

Pro kinect používám ovladače freenect, které jsou pro Ubuntu (Od verze 10.04) už zkompilované v repoziáři. A tak je stačí pouze nainstalovat.

sudo apt-get install libnect*

zařízení je možné otestovat příkazem

glview

Pro Fedoru je problém složitjější, zkompilované balíčky v repozitáři nenajdeme a tak je musíme zkomilovat sami. Tento postup je obdobný i pokud bychom si chtěli zkompilovat knihovnu na jiných distribucích.

Nejprve si stáhneme repozitář

git clone git://github.com/OpenKinect/libfreenect.git

Dále pak potřebné knihovny:
Ubuntu:

sudo apt-get install cmake libglut3-dev pkg-config build-essential libxmu-dev libxi-dev libusb-1.0-0-dev

Fedora:

sudo yum install cmake gcc gcc-c++ libXi libXi-devel libXmu libXmu-devel freeglut freeglut-devel libusb1-devel
cmake .
make
sudo make install

Pro překlad ve fedoře jsem ještě musel provlést změnu kvůli chybám:

libfreenect/src/usb_libusb10.c:32:20: fatal error: libusb.h: Adresář nebo soubor neexistuje
libfreenect/src/usb_libusb10.h:31:20: fatal error: libusb.h: Adresář nebo soubor neexistuje

pro překlad použijeme na místo cmake příkaz ccmake, který nám umožní urpavit hodnoty překladu. Úpravu provedeme stisknutím ENTER (tak jak je popsáno v nápovědě) a upravíme hodnotu  LIBUSB_1_INCLUDE_DIR na "/usr/local/include/libusb-1.0". Pak stikneme klávesu "c". Pokračujeme obdobně, make, sudo make install.

vytvoříme soubor:
vi /etc/ld.so.conf.d/usr-local-libs.conf
a do něj vložíme řádky

/usr/local/lib64
/usr/local/lib

a spustíme sudo ldconfig -v

Teď je možné vyzkoušet program kinect pomocí prokgramu glview

Pokud bychom chtěli kompilovat vlastí aplikaci a použít knihovny, je někdy potřeba nalinkovat správně knihovny.

sudo ln /usr/local/lib64/pkgconfig/libfreenect.pc /usr/lib64/pkgconfig/