03.04.2010

Kompilace opencv na ubuntu 9.10 (10.4 +)

OpenCV je knihovna pro počítačové vidění. Obsahuje velké množství algoritmů a metod pro zpracování obrazu, popřípadě snímků videa. Snadno komunikuje s kamerou, xml (yml), podporuje množství formátů pro obrazky a videa.

Nejprve si stáhneme aktuální verzi opencv, to můžeme buď pomocí svn (svn co https://code.ros.org/svn/opencv/trunk), popřípadě ze stránek na https://code.ros.org/trac/opencv/browser.

Při instalaci jsem měl problém s kamerou a tak je dobré si instalovat i aktuální knihovnu video4linux (v4l-dev). To lze snadno příkazy:

sudo add-apt-repository ppa:libv4l
sudo aptitude update
sudo aptitude full-upgrade
sudo apt-get install cmake g++ ffmpeg libv4l-dev libv4l-0
sudo apt-get install ffmpeg x264 libx264-dev
sudo apt-get install libavformat-dev libavcodec-dev libavfilter-dev libswscale-dev
sudo apt-get install zlib1g-dev libbz2-dev

Přeložení projektu je pak jednoduché. Dostaneme se do aktuální složky s opencv a postupujeme následovně:

mkdir release
cd release
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D BUILD_PYTHON_SUPPORT=ON ..
make
make install

Pokud nepoužijeme "make install" můžeme cestu ke knihovnám opencv nastavit sami následovně:

export LD_LIBRARY_PATH=~/projects/opencv/release/lib:$LD_LIBRARY_PATH
sudo ldconfig

Ve složce "samles/c/" nalezeneme ukázkové příklady. Ty přeložíme spuštěním bashovského scriptu:

sh build_all.sh

Od verze Ubuntu 10.10 je knihovna opencv dostupná přímo z repozitáře distribuce

sudo apt-get install libcv-dev libhighgui-dev libcvaux-dev


Instalace pro Ubuntu 12.04

Od Ubuntu 12.04 jsou knihovny opencv (verze 2.3) pozměněny a taky rozděleny do více balíčků. Z repozitáře je můžete nainstalovat následovně:

sudo apt-get isntall libhighgui-dev libopencv-*

A popřípadě modul pro python

sudo apt-get install python-opencv