12.03.2010

Konvertace full-HD videa

Návod jak snadno konvertovat video ve Full-HD z formátu ts do formátů mkv pomocí programu ffmpeg.

Pro konvertování videa nám poslouží aplikace ffmpeg. Nainstalujeme ji pro distribuce debian, ubuntu,.. (balíčkový systém deb) následujícím způsobem:

sudo apt-get install ffmpeg

Pro konvertování souborů z ts do mkv použijeme následující bashovský skript, pojmenujeme jej např. ts2mkv.

#/bin/bash
FILE=`echo $1 | sed -r 's/(.*)[.][^.]+/\1/'`
ffmpeg -i $1 -vcodec copy -sameq -acodec copy -f matroska $FILE.mkv

Spuštění skriptu je následovné:

sh ts2mkv video.ts

Skript nám uloží soubor se stejným názvem jen s koncovkou a formátem mkv.

V případě, že by se vám video trhalo, tak jej spustě pomocí mplayeru s těmito parametry.

mplayer -vfm ffmpeg -lavdopts lowres=0:fast:skiploopfilter=all <název souboru>