19.04.2011

OpenFramwork - instalace a první program

Instalace OpenFrameworku na ubuntu 11.4 (10.10). Jedná se o framework pro tvorbu kreativních aplikací, obsahuje řadu knihoven a univerzální třídu pro implementaci aplikací.

Nejprve je nutné si stáhnout git a pomocí něj celý projekt openframeworku.

sudo apt-get install git
git clone https://github.com/openframeworks/openFrameworks.git

Pro instalaci jsou poskytnuty instalační skripty ve složce

openFrameworks/scripts/

Nás bude zajímat skripty ve složce

openFrameworks/scripts/linux/ubuntu

Tyto skripty spustíme jednotlivě. Jako první je instalace codeblock, což je nástroj pro editaci zdrojových kodů

sudo sh install_codeblocks.sh 

Další skript je pro instalace kodeků

sudo sh install_codecs.sh

Poslední skript nám instaluje vývojové knihovny frameworku pro zvuk, obraz,... a spustí kompilace potřebných součástí částí.

sudo sh install_dependencies.sh 

Tady se u mě objevil problém (u ubuntu 11.4),

/ofGstVideoGrabber.cpp:28: fatal error: linux/videodev.h: No such file or directory

tato chyba je sice ve fóru popsaná, ale ještě není v gitu opravena a tak je potřeba upravit soubor ofGstVideoGrabber.cpp

vi openFrameworks/libs/openFrameworks/video/ofGstVideoGrabber.cpp 

a tady změnit 28 řádek #include <linux/videodev2.h> na

#include <linux/videodev2.h> 

#define VIDIOCGCAP       _IOR('v',1,struct video_capability)   /* Get capabilities */  
  
struct video_capability  
{  
     char name[32];  
     int type;  
     int channels;  /* Num channels */  
     int audios;   /* Num audio devices */  
     int maxwidth;  /* Supported width */  
     int maxheight; /* And height */  
     int minwidth;  /* Supported width */  
     int minheight; /* And height */  
}; 

Pro ukázku už máme vytvořené jednoduché aplikace, které nám poslouží jako turoriály a pomohou nám pochopit práci s openframeworkem. Aplikace nalezneme ve složce:

openFrameworks/apps/examples/

Já jsem si vybral "polygonExample". Překlad provedeme už snadno příkazem

make

po přeložení projektu spustitelný soubor nalezneme ve složce bin. Ten už stačí jen spustit.