08.11.2011

Přechod Fedory 15 na Fedoru 16

Dnešním dnem vyšla Fedora 16 a tady je postup jakým způsobem přechod uskutečnit.

Postup je poměrně snadný. V podstatě spočívá pouze v nahrazen novýmí číslem verze (releasem) v repozitářích.

rpm --import https://fedoraproject.org/static/A82BA4B7.txt
yum update yum
yum clean all
yum --releasever=16 --disableplugin=presto distro-sync

Může však nastat problém, že nějaké repozitáře ještě nebudou pro danou verzi vytvořeny. Mě se to stalo u repozitáře pro dropbox. V tom případě je nutné nastavit hodnotu staticky na předešlou verzi  nebo jej celý repozitář zakomentovat. Repozitáře se nalézají ve složce /etc.yum.repos.d/

[Dropbox]
name=Dropbox Repository
baseurl=http://linux.dropbox.com/fedora/$releasever/
gpgkey=http://linux.dropbox.com/fedora/rpm-public-key.asc

V ukázky vidímě proměnou $releasever která určuje číslo verze paramentrem  yum --releasever=16. Což je vlastě celý prinviz upgradu na novou verzi.